Xavfsizlik / Bu qiziq
3
07.08.2017 14:18 Manuchehr 253 2

Internetda ko'p ishlatiladigan qisqartirmalar ro'yxati

 
Qisqartma Ingliz tilidagi ko'rinishi Tarjimasi
10X  Thanks Rahmat
2 To -ga
4 For Uchun
4GET Forget  Unut
ADDY Address Manzil
AFAIK As far as I know Ko'pdan beri tanish
AFK Away from the keyboard  Klaviaturadan terish
AKA Also known as Yana shunday deyiladi
ANY1 Any one Har bir
AOP Authorized operator Avtorizatsiya qilingan operator
ASAP As soon as possible Qanchalik muhim
ASL Age/sex/location Yosh, jins, turar joy
ATM At the moment Hoziroq
BBIAF Be back in a few minutes Bir necha daqiqadan so'ng qaytaman
BBIAH Be back in an hour  Bir soatdan so'ng qaytaman
BBIAM Be back in a minute Вir minutdan so'ng qaytaman
BBIAS Be back in a second Bir sekundda qaytaman
BBS Be back soon Tez qaytaman
BE4 Before Oldin
BF Boyfriend Yoqtirgan yigit
BTW By the way  Shu bilan birga
C See  Ko'ryapman(ko'rdim)
CU See you Ko'rishguncha
EM Them Ularni
F2F Face to face Yuzma-yuz
FAQ Frequently asked questions Tez-tez beriladigan savollar
FU  Fuck up Tartibsizlik
FW Freeware Bepul
FYI For your information Siz uchun ma'lumot
GF Girlfriend Yoqtirgan qiz
GR8 Great Ajoyib
GTG I got to go Men ketishim kerak
H8 Hate Jonga tegdi
HTH Hope this help Ishonaman, bu yordam beradi
IC I see Tushundim, tushunarli
IMCO  In my considered opinion Mening fikrimcha
IMHO In my humble opinion Mening fikrimcha
IMNSHO In my not so humble opinion Mening fikrimcha
IOW In other words Boshqa so'zlarda
IRL In the real life Haqiqiy hayotda
JK Just kidding Shunchaki xazil
K Ok OK, hammasi joyida
L8R Later Kechroq
LOL Lot of laugh, laughing out laud Baland ovozda kulish
LTNS Long time no see Anchadan beri ko'rmadim
LTNT Long time no type Ko'p yozmadim
M8 Mate O'rtoq
ME2 Me too Men ham
MF Male or female Erkak yoki ayol
NO1 No one Hech kim
NP No problems Muammosiz
OIC Oh, I see О! Men ko'ryapman!
ONNA Oh no, not again O', yo'q yana emas!
OTOH On the other hand Boshqa tomondan
PMJI Pardon my jumping in  Xalaqt bergan bo'lsam uzr
POV Point of view Ko'rish nuqtasi
PPL People Odamlar
R Are Bo'lmoq
RL Real life Real hayot
ROFL Rolling on the floor laughing Polga yotvolib kulish
RSN Real soon now Tezkorlikda
RTFAQ Read the FAQ FAQni o'qi
RTFM Read the fucking manual  Qo'llanmani o'qi
RTFS Read this fucking source Manbani o'qi
SF  Science fiction Ilmiy fantastika
SMT Something Nimadir
SOP Super operator Super operator
SOW Speaking of which -haqida gapirish
SUP What's up Ishlar qaley?
SW Shareware Pullik
SYSOP System operator Tizim operatori
TFHAOT Thank for help ahead of time Yordaming uchun rahmat
TGAL  Think globally act locally Kalta o'ylash
TTFN Ta ta for now Hoziroq bajar!
TTYL Talk to you later  Keyinroq gaplashamiz
You Sen
U2 You too  Sen ham
UC You see Sen ko'rdingmi
W8 Wait Kutmoq
WB Welcome back Qaytganing bilan
WBR With best regards Yurakdan salom
WRT With respect to Hurmat bilan
WTF What the fuck Bu nimasi?
P.S Post scriptum Asosiy yozuv tugagandan keyin unga qo'shimcha qilingan yozuv

 

шаблоны для dle 11.2

Ma`lumotnoma
Xabarga izoh qoldirish uchun iltimos saytimizda ro`yxatdan o`ting.
Ommabop yangiliklar